điều không nên khi phỏng vấn

Những điều nên và không nên khi phỏng vấn qua điện thoại

Hắt hơi hay ho. Nếu bạn không thể kiềm chế được thì nên xin lỗi người phỏng vấn trước, rồi để máy nghe xa ra.