ưu thế của nhảy việc

Có nên chọn nhảy việc hay không?

Có phải vì nghiệp vụ của họ có vấn đề khiến cho các công ty trước đây không chấp nhận họ? Họ có tính cách